"הכיפה"

בס"ד

אז למה בכלל כיפה?
סימן ההיכר היהודי המזוהה ואולי אף המזוהה ביותר בכל העולם, הוא חבישת הכיפה. חבישת כיפה למעשה אינה מצווה מהתורה והיא אלא מנהג, שבא להזכיר לנו יראת שמים ולהכנעה אל מול השם יתברך.
מנהג זה הוא מנהג קדום ונזכר כבר בתלמוד בבלי במסכת קידושין (דף לא עמוד א):
"אמר רבי יהושע בן לוי באסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה שנאמר: מלא כל הארץ כבודו (ישעיהו ו, ג). רב הונא בריה דרב יהושע גלא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר, שכינה למעלה מראשי"
כלומר, מפאת השכינה השורה מעלינו, עלינו להשתדל לא ללכת יותר מארבע אמות (בערך שני מטרים) ללא כיסוי ראש.
מבחינה הלכתית, חבישת הכיפה התחילה כמנהג של חסידות וחלק מחכמינו אף הקפידו שלא ללכת ארבע אמות ללא כיסוי ראש וזאת כדי לעורר בהם את יראת השם יתברך. עם הזמן, התפשט המנהג בכל ישראל עד שיצא מגדר מנהג חסידות והמנהג שלא ללכת יותר מארבע אמות ללא כיסוי ראש, הפך להיות מנהג מחייב, שנאמר: "אסור לילך בקומה זקופה, ולא ילך ארבע אמות בגילוי הראש" (שולחן ערוך אורח חיים · ב · ו) ומנהג החסידות הוא אף לא ללכת פחות מארבע אמות בלי כיפה. (מתוך אתר "ישיבה")
למעשה הכיפה מזוהה עם היהודים בכל רחבי תבל ומבין כל המצוות שלנו וסימני היהדות, הכיפה נתפסת כסממן העיקרי שבעזרתה האדם מצהיר על יהדותו והיא מסמלת יותר מכל את נאמנותו של חובש הכיפה לבורא עולם יתברך ולמעשה אף למעלה מכך:
פוסקי דורנו, וכדאי לעיין בתשובתו של הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחווה דעת, הוסיפו רובד נוסף ביחס ללבישת כיפה. הכיפה היא סמל האדם הדתי. יש בה ביטוי להשתייכות, להזדהות כמו גם לקבלת העול הנגזרת מהיותנו חלק משומרי תורה ומצוות.
ואם תאמרו: למה לייחס משקל רב כל כך לסמלים?
הנה, בימי חיי ראיתי שסמלים לא חשובים הם סמלים שלא מזדהים עימם…
משום מה, לא פגשתי את הצנחן שיוותר על נעליו האדומות, את הטייס שיוותר על ענידת כנפי הטייס או הפרופ' שיעלים את תוארו. כל אלה קנו את מעמדם מכוח ההשקעה הרבה והיזע הרב שהושקע בהם.
הכיפה הינה גורם משמעותי בהצטרפותו של היחיד אל היחד, אל הציבוריות הדתית.
לא רק מידת הענווה יש בכיפה אלא אלמנט מסויים של "גאוות יחידה" והשתייכות המסייעים ליחיד לפסוע בין שבילי עולם תוהה המחפש את דרכו, את זהותו. (הרב שי פירון מתוך אתר "כיפה" – כט באייר התשס"ד, 20 במאי, 2004)
לסיכום, ניתן לומר כי הכיפה היא סמל גאווה יהודי לענווה וליראת-שמים ותפקידה להזכיר לאדם את הנוכחות של השם יתברך מעל לאדם ובכל העולם.

אז איזו כיפה חובשים? איזה גודל? איזה צורה?
למעשה לא כתוב בשום מקום איך הכיפה צריכה להראות וישנם סוגים רבים של כיפות וכובעים.
מבחינת הגודל: רציני ולא חתיכה בעלמא (שו"ת אגרות משה או"ח א א. שו"ת יחוה דעת ד א. ומסר הרב צבי ליקר בשם הג"ר אברהם שפירא: "כיפה צריכה להיות כיסוי ראש ולא תירוץ" – מ"צ).
בנוסף: למקלים, כדי שתראה מכל צד. למחמירים, כיסוי רוב הראש (שו"ת אגרות משה או"ח א א. שו"ת יחוה דעת ד א. שו"ת ישכיל עבדי ח"ו דף רצב ע"א. פסקי תשובות ב ט).
מבחינת הצורה: ככלל, ככל בגד ראוי שהכיפה תהיה צנועה ולא תמשוך תשומת לב, ללא הדפסים ואף ללא פסוקים (שכן לא נרצה לבזותם בהיכנסנו לשירותים). – (מתוך אתר "שיעורי הרב שלמה אבינר")

נסכם ונאמר שכל אחד יכול לבחור את כיפתו כראות עיניו ואין דין אחד, העיקר שתהה כיפה צנועה ומכובדת שאכן תגביר בנו את יראת השם יתברך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *